Social Return Rotterdam een succes

Social Return is een project dat een aantal jaren geleden startte in Rotterdam. Het project maakt het voor bedrijven eenvoudiger om bijstandsgerechtigden of mensen met een beperking aan te nemen. Het project is een succes en daarom wordt Social Return nu verder ontwikkeld.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Door dit project wordt het aantrekkelijker en makkelijker voor werkgevers om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans of perspectief op een opleiding of een baan te geven.


Bekijk hieronder een reportage van Rijnmond.

Social Return

Rotterdam begon een aantal jaren geleden met Social Return. Veel bedrijven voeren allerlei werkzaamheden uit voor de gemeente. Bij opdrachten van meer dan €50.000,- stellen de gemeente Rotterdam en verschillende regiogemeenten eisen en moeten die ze aan bepaalde criteria voldoen. Uitgangspunt is de inkoop van goederen en diensten effectief en efficiënt inzetten voor maatschappelijke beleidsdoelstellingen, zoals werkgelegenheid en een schone leefomgeving. Ook dienen bedrijven ongeveer vijf procent van het bedrag dat met de opdracht is gemoeid, te gebruiken om langdurig werkzoekenden een kans te geven. Vorig jaar namen bedrijven voor €600 miljoen aan opdrachten van de gemeente aan. Daar wed zo’n €30 miljoen besteed aan werkgelegenheid in het kader van Social Return.

Succesvol

Dit project, Social Return, verloopt succesvol. Vorig jaar zijn in Rotterdam 2519 mensen geplaatst via Social Return, waarvan 385 mensen met een beperking en 541 mensen uit de bijstand. Het project draagt ook bij om het aantal mensen met een bijstandsuitkering te verminderen en aan het einde van deze collegeperiode tot onder 30.000 te laten dalen. Eind 2018 zaten er in Rotterdam nog meer dan 35.000 mensen in de bijstand.

Social Return

Nieuwe aanpak Social Return

Het beleid inzake Social Return wordt versterkt en vernieuwd, zodat de kansen van werkzoekenden worden vergroot en beter aansluit op de behoeften en wensen van werkgevers. Zo mogen bedrijven bijvoorbeeld mensen twee jaar inzetten om aan de voorwaarden van Social Return te voldoen. Dat was voorheen een jaar. Ook kunnen bedrijven mensen scholing of bijvoorbeeld taaltrajecten aanbieden. Voorheen gold dit niet als Social Return investering, maar in het nieuwe beleid wel. Daarnaast pakken de gemeenten de administratieve rompslomp aan, zodat het voor bedrijven makkelijker wordt om mensen aan te nemen.

Lees ook het artikel Hoe Rotterdam de bijstand bestrijdt en Betere dienstverlening aan Rotterdammers in de bijstand.

Bronnen: Dagblad 010, Rijnmond, Rotterdam, Sociaalweb

Deel dit bericht:

Plaats een reactie