Motie Liever niet naar de rechter ter bescherming kwetsbare burgers

Liever niet naar de rechter. Dat is de titel van een motie waarmee de Eindhovense gemeenteraad ervoor wil zorgen dat de gemeente voortaan zorgvuldig bij rechtszaken stilstaat om zo te voorkomen dat burgers vermalen worden ‘in het systeem’.

Motie Liever niet naar de rechter

Een raadsmeerderheid in Eindhoven steunt een motie Liever niet naar de rechter van PvdA en GroenLinks waarbij een onafhankelijke jury dit gaat toetsen. Niet keihard procederen tegen inwoners met een minimuminkomen, maar ga uit van de menselijke maat. Hiertoe dient een jury in het leven te worden geroepen die alle sociaal maatschappelijk gevoelige onderwerpen voorziet van een advies, voordat besloten wordt of een zaak naar de rechter gaat.

Aanleiding motie

De aanleiding voor de motie was de zaak omtrent de Eindhovense Caro Niang, moeder van vijf kinderen. Eind 2018 zette de gemeente haar bijstandsuitkering stop vanwege onvolkomenheden in haar dossier. Begin 2019 ging ze naar de rechter. Ze won de zaak en de gemeente moest de uitkering met terugwerkende kracht terugbetalen. Maar ondertussen liep zij door incassoboetes een schuld op. Een schuld van €3.500,- zonder dat ze er ook maar iets aan kon doen. Maar intussen was al een hoop kwaad geschied. Rekeningen stapelden zich op, met alle bijkomende incassokosten van dien. Het leidde tot een hoop stress en en schulden.

Onrecht

De politieke onvrede over de gang van zaken en de gevoelloze houding van de gemeente bleek enorm. De menselijke maat werd niet gehanteerd en kwetsbare inwoners worden door de hardvochtige aanpak onnodig in juridische procedures gestort.

PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi diende daarom een breed ondersteunde motie in om beter de vinger aan de pols te houden. Motie Liever niet naar de rechter is een experiment met een onafhankelijke jury die moet toetsen of Eindhoven in conflicten met kwetsbare inwoners niet de menselijke maat uit het oog verliest. Een soort ‘sociale weegtafel’: een jury die per geval bekijkt of een rechtszaak niet beter te voorkomen.

Liever niet naar de rechter

Participatiewet moet op de schop

De realiteit is dat de Participatiewet de gemeente soms klem zet. De wet is erg gericht op het opsporen van misbruik en fraude. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt dat de Participatiewet op de schop moet. Zo moeten het bestaansminimum, de uitkeringen en het minimumloon omhoog. Gemeenten moeten meer geld krijgen voor begeleiding. En de overheid moet zijn burgers met minder wantrouwen en meer respect tegemoet treden. Veel burgers raken verstrikt ineen doolhof van de wet- en regelgeving. en maken hierdoor makkelijk fouten bij het aanvragen van hulp. Hierdoor komt het geregeld voor dat zij geen of verkeerde steun krijgen, worden geoormerkt als fraudeur of in de schulden raken. Dit zorgt voor onnodige stress .

Bronnen: BD, ED, Trouw, VNG

Deel dit bericht:

Plaats een reactie