Minder Rotterdammers in de bijstand. Klopt dat wel?

Er zitten een stuk minder Rotterdammers in de bijstand, sinds Richard Moti aan het roer staat van het Werk & Inkomen beleid in de stad. Volgens Moti zelf komt dat door zijn beleid. Maar klopt dat wel? In de maandelijkse fact check rubriek van het magazine Vers Beton werd dat uitgezocht.

Veel minder Rotterdammers in de bijstand

Volgens de gemeente Rotterdam daalde in november het aantal Rotterdammers in de bijstand tot onder de 34.000. Dit goede nieuws werd door wethouder Richard Moti breed uitgemeten in de pers.


De getallen

De cijfers die Moti heeft genoemd zijn afkomstig uit Socrates, een systeem dat de G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) gebruiken om onder meer het aantal mensen in de bijstand bij te houden. Uit dat systeem bleek dat er op 31 december 2017 precies 37.667 mensen in de bijstand zaten. Op 10 december 2019 stond de teller inderdaad op 33.725, dus minder dan 34 duizend. Dat zijn er zo’n 4000 minder!

Registratie bijstandscijfers

De manier waarop de bijstandscijfers door de jaren heen zijn geregistreerd, is nauwelijks veranderd. In de afgelopen 10 jaar is slechts één ding gewijzigd. Dat kwam doordat in 2015 de Participatiewet in werking trad. Hierdoor werden de aanvragen die voorheen onder de Wet sociale werkvoorziening of de Wajong zouden vallen, vanaf 2015 geregistreerd in de bijstand. In 2015 is een deel van de toename aan mensen in de bijstand mogelijk veroorzaakt door de overgang naar de Participatiewet.

Succesvolle beleid van Moti?!

Moti beweert dat de daling van het aantal mensen in de bijstand onder meer te danken aan zijn beleid om de harde aanpak die Leefbaar Rotterdam had ingevoerd, af te schaffen. Die verplichte tegenprestatie werkte niet en Moti is van mening dat extra aandacht, klantcontact en maatwerk meer vruchten afwerpt. Maar is de daling van het aantal Rotterdammers in de bijstand wel de verdienste van die Rotterdamse aanpak van Moti? Want ook in Amsterdam, Den Haag en Utrecht daalt het aantal bijstandsontvangers.

Richard Moti
Is Richard Moti verantwoordelijk voor het succesvolle bijstandsbeleid? Bron afbeelding: Partij van de Arbeid from Amsterdam, Nederland [CC BY]

Toename mensen in de bijstand

De voorganger van Moti, Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam, denkt dat de toename van het aantal mensen in de bijstand helemaal niet aan zijn harde aanpak lag. Het kwam door de hierboven geschetste invoering van de Participatiewet. Ook kwam het door de verhoging van de pensioenleeftijd, waardoor mensen langer van bijstand moesten maken. Ook werd de toename veroorzaakt door relatief hoge aantal nieuwe statushouders. De werkloosheid onder statushouders is enorm hoog. Zij zitten na aankomst in Nederland vaak lang werkloos thuis en belanden in de bijstand.

Harde aanpak werkte wel!

Struijvenberg is zelfs van mening dat zijn beleid dat hij tussen 2014-2018 voerde, juist wel effectief was. In de periode dat Leefbaar Rotterdam aan het roer stond, steeg het aantal Rotterdammers in de bijstand, maar groeide die groep trager dan in de rest van de grote steden én het landelijk gemiddelde.

Minder Rotterdammers in de bijstand
Minder Rotterdammers in de bijstand!

Minder Rotterdammers in de bijstand is het gevolg van….

Het klopt dat er veel minder Rotterdammers in de bijstand zitten sinds Richard Moti aan het roer staat. Het klopt ook dat sinds november 2019 het aantal inwoners uit Rotterdam met een bijstandsuitkering tot onder de 34.000 is gedaald. Maar of die daling een resultaat is van het beleid van wethouder Moti is niet met zekerheid te zeggen. In andere grote steden van Nederland, is het aantal mensen met een bijstandsuitkering ook afgenomen. Het kan evengoed zo zijn dat de afname is veroorzaakt door de economische groei.

Bronnen: Persberichten Rotterdam, Vers Beton

Deel dit bericht:

Plaats een reactie