Minder mensen in de schuldhulpverlening, toch grote financiële nood

Het aantal mensen dat in 2018 beroep deed op de schuldhulpverlening nam vorig jaar af. Dat lijkt goed nieuws, maar er is een sterk vermoeden dat het werkelijke aantal mensen met schulden stukken hoger ligt.

Minder mensen in de schuldhulpverlening

Uit cijfers van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, blijkt dat in 2018 zich 86.200 nieuwe mensen meldden die hulp zochten. In 2017 waren dat er nog 94.200 en dat betekent een afname van 10%. Deze afname komt door het betere economische klimaat. Ook zitten er minder mensen in de bijstand en er is minder werkloosheid.


Grote financiële nood

Toch denkt de NVVK dat het aantal huishoudens in financiële nood aanzienlijk hoger ligt. Volgens het Nibud zijn er zo’n 700.000 huishoudens met problematische schulden, al jaren een vrij constant aantal. Dat volgens de cijfers van de NVVK de vraag om hulp terugloopt, betekent dat er ‘iets’ niet helemaal goed gaat. 

Wat is de NVVK?

De NVVK is de brancheorganisatie voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van sociale kredietverlening, schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering. De leden van de NVVK en andere schuldhulpverleners ondersteunen jaarlijks zo’n 250.000 mensen met problematische schulden. Meer informatie vind je op de website van de NVVK.

Mogelijk meer mensen met schulden

De reguliere schuldhulpverlening bereikt nu slechts een deel van mensen met financiële problemen. De NVVK denkt dat veel huishoudens met geldproblemen uit schaamte niet naar de gemeente stappen. Daarnaast valt een grote groep af omdat zij niet aan de voorwaarden voor schuldhulpverlening voldoen. Daarnaast worden mensen met schulden geholpen door wijkteams en zijn daardoor niet in beeld bij de schuldhulpverlening. De wijkteams bieden namelijk hulp vóór ze in een schuldhulpverleningstraject belanden. Alleen de wijkteams registeren niet hoeveel schuldenaren ze helpen.

Gemiddelde schuld huishoudens €43.300,-

Gemiddeld hebben mensen die schuldhulpverlening inschakelden €43.300,- aan schulden mee van veertien schuldeisers. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondernemers hebben een gemiddelde schuld van €105.000,-.

schuldhulpverlening
Geldstress: Bron foto Pexels

Veel alleenstaande mannen in schuldhulpverlening

De grootste groep die in de gemeentelijke schuldhulpverlening belandt, bestaat uit alleenstaande mannen tussen de 26 en 45 jaar oud. Vaak zijn zij niet zelfredzaam en kampen niet alleen met schulden, maar zijn ook werkloos, laagopgeleid en laaggeletterd.

Socialer incassobeleid

De NVVK wil dat schulden bespreekbaarder worden en dat hulp laagdrempeliger wordt. De NVVK pleit voor een socialer incassobeleid door de overheid. Het komt geregeld voor dat de gemeente zowel probeert de schulden van haar burgers op te lossen en tegelijk de grootste schuldeiser is.

Taboe op schulden doorbreken

Ook de overheid is hard bezig om de schuldenproblematiek waarmee veel burgers te maken hebben, moet worden opgelost. Maar er rust een groot taboe op problematische en risicovolle schulden. Uit schaamte en trots houden mensen hun geldzorgen verborgen, waardoor de financiële problemen vaak toenemen. Bekijk hieronder het verhaal van Marc Mulder. Hij had ooit hoge schulden en wachtte veel te lang met het vragen om hulp. Nu waarschuwt hij anderen en roept ze op om op tijd aan de bel te trekken. Het kan echt nog goed komen!

Kom uit je schuld!

Afgelopen week heeft Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ gelanceerd. Middels de campagne hoopt de overheid dat mensen gaan praten over hun schulden. Want praten is vaak de eerste stap naar een oplossing. We moeten van het taboe af. Op de website Kom uit je schuld delen de schuldenambassadeurs hun ervaringen.

Bronnen: AD, NOS, NU, NVVK, Rijksoverheid

Deel dit bericht:

Plaats een reactie