Kind uit een bijstandsgezin heeft minder goede start

Een kind uit een bijstandsgezin heeft een minder goede start in het leven. Deze kinderen lopen vaker meerdere ‘hulpbronnen’ van hun ouders mis, vergeleken met leeftijdsgenoten die niet in een bijstandsgezin opgroeien. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS.

Ouderlijke hulpbronnen

Het CBS analyseerde de zogenaamde ouderlijke hulpbronnen. De aanwezigheid van die hulpbronnen in gezinnen is van belang voor een goede start van een kind. In dit onderzoek is gekeken naar onderwijsniveau, arbeidsparticipatie, welvaart, gezinsstabiliteit en mentale gezondheid van ouders in de eerste duizend dagen. Hoe minder daarvan, des te minder kansen in het leven het kind heeft. Om erachter te komen wat het verschil in invloed is van deze ouderlijke hulpbronnen analyseerde het CBS de situatie van bijna 173 duizend kinderen die geboren zijn in 2006. Zo’n 6% maakte deel uit van een gezin dat leeft van een bijstandsuitkering.

Kind uit een bijstandsgezin

Het CBS concludeerde dat een kind met hoogopgeleide ouders, die een relatief goed inkomen of vermogen hebben en die een gelukkige relatie hebben zonder psychische problemen, gemiddeld een goede start maakt in het leven. 

En kinderen van wie de ouders laag zijn opgeleid, met weinig inkomen of vermogen, die gescheiden zijn of psychische problemen hebben lopen risico achterop te raken.

Een kind uit een bijstandsgezin bleek een minder goede start te hebben. Dat komt omdat er vaak ouderlijke hulpbronnen ontbraken. Zo was het onderwijsniveau in de helft van de bijstandsgezinnen laag. Bijna alle bijstandsgezinnen hadden een laag welvaartsniveau en bijna twee derde van de ouders had geen betaald werk. Driekwart van de gezinnen was een eenoudergezin. Bijna een op de vijf ouders gebruikte tijdens de eerste duizend dagen medicatie voor een psychische aandoening.

Risicofactoren

De periode dat het kind nog in de buik van de moeder zit werd ook meegenomen in dit onderzoek. Zo werd duidelijk dat stress van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind in de baarmoeder. Als er bijvoorbeeld weinig geld is, is er vaak meer stress. Het onderzoek laat daarbij ook zien dat wanneer er meerdere risicofactoren in het spel zijn (bijvoorbeeld weinig inkomen en psychische problemen) de problemen kunnen toenemen. 

Kind uit een bijstandsgezin

Verder onderzoek

Het CBS onderzoek laat zien wat het verschil is op de start van het leven, wanneer kinderen wel of niet in een bijstandsgezin opgroeien. Wat de effecten van een slechte start zijn op de rest van het leven van het kind, bekijkt het CBS nog. De statistici doen vervolgonderzoek naar de verdere levensloop van deze in 2006 geboren kinderen.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, CBS, Nederlands Jeugdinstituut, RTL Nieuws

Deel dit bericht:

Plaats een reactie