Jongeren in de bijstand grotere kans op financiële problemen en dakloosheid

Jongeren in de bijstand hebben een grotere kans op financiële problemen en dakloosheid. De Nationale Ombudsman start daarom een onderzoek naar waar deze jongeren tegenaan lopen en wat gemeenten doen om deze jongeren te informeren over de mogelijkheden van financiële steun.

Onderzoek naar jongeren in de bijstand

De Nationale ombudsman begint een onderzoek naar jongeren tot 21 jaar met een bijstandsuitkering. Jongeren in de bijstand vormen een bijzondere groep. Zij ontvangen netto zo’n €250,- (exclusief vakantiegeld). Dat is een stuk minder dan de gangbare bijstand. Dat komt omdat de ouders nog verantwoordelijk worden geacht voor de kosten van verzorging en opvoeding. Dat wordt de onderhoudsplicht genoemd.

Onderhoudsplicht

Soms kunnen of willen ouders niet voldoen aan die onderhoudsplicht. De gemeenten kunnen dan de uitkering voor die jongeren aanvullen. Veel jongeren zij niet bekend met de rechten en plichten die zij hebben. Ook zijn de regels te complex en soms sluiten de regels niet aan bij hun situatie. Hierdoor lopen zij een grotere kans op financiële problemen en dakloosheid. De ombudsman wil kijken wat voor effect de huidige regels hebben op deze jongeren.

Regels voor jongeren in de bijstand

De regels waar jongeren in de bijstand mee te maken krijgen staan al langer ter discussie. Utrecht kondigde onlangs aan dat werkzoekende jongeren direct een beroep kunnen doen op een uitkering. Daarmee zei de gemeente te willen voorkomen dat kwetsbare jongeren in de schulden komen en uit beeld raken.

jongeren in de bijstand

Onderzoek naar sociale minima

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar sociale minima. Dat is ingegeven door het feit dat circa één miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum. Zij hebben het financieel het zwaarst en krijgen te maken met de meest complexe regelingen. Regelmatig raken ze verstrikt in de spelregels en verplichtingen van de overheid. De Nationale ombudsman doet daarom drie onderzoeken naar sociale minima. Het eerste minimaonderzoek richt zich op statushouders. Dit onderzoek naar jongeren in de bijstand is het het tweede deel. Het derde en laatste onderzoek dat begin volgend jaar start, richt zich op jonggehandicapten.

Bronnen: BNN/Vara Kassa, Gemeente.nu, Nationale Ombudsman, NOS

Deel dit bericht:

Plaats een reactie