Groei van het aantal bijstandsuitkeringen eind maart

Nederland telde eind maart 413.000 mensen met een bijstandsuitkering. Dat betekent een groei van het aantal bijstandsuitkeringen en een einde aan het tijdperk waarin de instroom van het aantal bijstandsuitkeringen daalde. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreekt van een trendbreuk. Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontving is per maand met ongeveer 1000 toegenomen en de coronacrisis is de grote boosdoener. Vooral de aanvragen van zelfstandigen namen toe.


Groei van het aantal bijstandsuitkeringen

Eind maart telde ons land 413.000 mensen met een bijstandsuitkering. Dat zijn er weliswaar 2.000 minder dan aan het eind van vorig jaar, maar het zijn er wel 1000 meer dan in februari van dit jaar. Ondanks die toename telde Nederland ten opzichte van het jaar 2019 bijna 19000 mensen minder met een bijstandsuitkering. Er was een uitstroom van 100.000 mensen in de bijstand en er kwamen er ruim 88.000 in. Het ging hierbij om mensen met als zonder een migratieachtergrond. Ongeveer 11000 mensen hadden een niet-westerse migratieachtergrond, 1000 hadden een westerse migratieachtergrond en 4000 personen met een Nederlandse achtergrond. Ook waren er aflopen jaren veel minder bijstandsontvangers onder de 45 jaar.

groei van het aantal bijstandsuitkeringen
Het aantal mensen met bijstandsuitkering, neemt toe! Bron afbeelding: Pxhere.

Meer zelfstandigen in de bijstand

Het aantal zelfstandigen dat een bijstandsuitkering aanvroeg, is flink gestegen. Het gaat dan om een uitkering in het kader van Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die bedoeld is om het inkomen van zelfstandigen aan te vullen in de coronacrisis. In januari en februari deden 3.600 zelfstandigen een beroep op de Bbz en van februari op maart 2020 is het aantal zelfstandigen met een dergelijke uitkering meer dan verdrievoudigd en ontvingeneind maart bijna 14.000 zelfstandigen een Tozo-uitkering. Nu is het eind mei en middels ontvangen al veel meer zelfstandig ondernemers zo’n Tozo-uitkering. Het is nog duidelijk hoeveel er dat zijn, maar dat het explosief is toegenomen is een feit. Begin mei schatte de overheid het aantal aanvragen al op zo’n 340.000.

Bronnen: AD, Binnenlands Bestuur, CBS, NOS

Deel dit bericht:

Plaats een reactie