Geldt de remigratieregeling voor mensen in de bijstand?

De remigratieregeling is voor mensen die in Nederland wonen en willen terugkeren naar het land waar ze zijn geboren. Zij kunnen een maandelijks bedrag krijgen om van te leven. Dit bedrag is de remigratie-uitkering. Is deze remigratieregeling ook van toepassing voor mensen met een bijstandsuitkering?

Remigratieregeling vanuit de bijstand

Je hebt recht op een remigratie-uitkering als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo dien je buiten Nederland te zijn geboren en voor een bepaalde datum in Nederland zijn komen wonen. Een van andere de voorwaarden is dat je een uitkering ontvangt. Je moet gedurende twaalf maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag een rechtgevende uitkering hebben ontvangen, zoals een bijstandsuitkering (Participatiewet).

remigratiewet
Remigratie. Bron afbeelding: Pixabay

Remigratiewet

De Remigratiewet bestaat sinds 2000. Het doel van deze wet is om mensen die willen remigreren, maar daar niet genoeg geld voor hebben en waarvoor het Rijk een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, tegemoet te komen door hen een voorziening te bieden om vrijwillig terug te gaan naar hun land van herkomst. De wet helpt vooral ouderen die terug willen naar hun land van herkomst en in de bijstand zitten of een uitkering hebben door ziekte of werkloosheid. Als zij terug willen naar hun land van herkomst krijgen ze een maandelijkse uitkering.

De Remigratiewet is in 2014 op een aantal punten gewijzigd zodat het beter aansloot bij het kabinetsbeleid inzake het behoud van arbeidspotentieel en verbetering van inburgering en integratie

Voorwaarden remigratie-uitkering

Om een remigratie-uitkering te krijgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • je bent minimaal 55 jaar
  • je woont minimaal 8 jaar in Nederland
  • je bent buiten Nederland geboren
  • je hebt of had de nationaliteit van het land van herkomst
  • ja was 18 jaar of ouder toen je in Nederland kwam wonen
  • je bent voor een bepaalde datum in Nederland komen wonen (deze datum verschilt per land van herkomst)
  • je krijgt minimaal 1 jaar een Nederlandse uitkering
remigratieregeling
Terug naar huis. Bron afbeelding: Pixabay

Maandelijkse uitkering

Voldoe je aan de voorwaarden van de Remigratiewet, dan kun je een uitkering aanvragen. Na je vertrek ontvang je dan maandelijks een bedrag voor je levensonderhoud. Ben je je geboorteland niet meer verzekerd door de Nederlandse zorgverzekering, dan krijg je tevens een vergoeding waarmee je zelf een ziektekostenverzekering kunt afsluiten. De hoogte van die uitkering is niet in ieder land hetzelfde, maar is afhankelijk van de levensstandaard in het remigratieland en van je gezinssituatie, geldt tot het moment van overlijden en is niet afhankelijk van eventuele andere inkomsten.

Geldt remigratieregeling geldt ook voor mensen in de bijstand?

Om terug te keren naar de vraag waar dit artikel mee begon -Is de remigratieregeling ook van toepassing voor mensen met een bijstandsuitkering?- is het antwoord dus ‘Ja. Je moet natuurlijk ook aan de andere voorwaarden voldoen.

Lees meer berichten over het uitkeringsjargon

Bronnen: Nederlands Migratie Instituut, Remigratie in perspectief, Evaluatie wijziging Remigratiewet 2014, Rijksoverheid, SVB

Deel dit bericht:

Plaats een reactie