Fouten in computersysteem Socrates benadeelt mensen een uitkering

Er zitten fouten in het computersysteem Socrates, dat door de vier grootste steden wordt gebruikt om bijstandsuitkeringen te berekenen. Hierdoor kunnen mensen met een uitkering benadeeld worden. De fouten ontstaan als een uitkeringsgerechtigde naast een uitkering ook wisselende inkomsten uit arbeid heeft.

Computersysteem Socrates

Het grootste probleem zit bij uitkeringsgerechtigden die een zogenoemde Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werklozen of Zelfstandigen (IOAW en IOAZ) ontvangen. Bij een gebruikelijke bijstandsuitkering worden de bedragen netto uitgekeerd. Bij deze twee uitkeringen gaat het echter om een bruto bedrag. Als mensen met een dergelijke regeling, daarnaast ook geld verdienen, raakt het Socrates-systeem in de war, omdat het niet op een juiste manier bruto naar netto kan omrekenen. Daardoor houden uitkeringsgerechtigden minder geld over als ze naast hun uitkering bijverdienen.


Ook problemen met vakantiegeld

Er zijn meer problemen met computerssyteem Socrates. Het gaat ook mis met het automatisch verrekenen van vakantiegeld bij mensen die zowel een ziektewetuitkering als een bijstandsuitkering krijgen. Socrates zou vakantiegeld aftrekken, terwijl dat al in de ziektewetuitkering verrekend is. Ambtenaren hebben geen mogelijkheid om die optie uit te zetten.

Computersysteem Socrates

Handmatig aanpassingen doen

De gemeente Amsterdam geeft toe dat het inderdaad zo nu en dan misgaat met computersysteem Socrates. Ambtenaren kunnen handmatig aanpassingen doen als er fouten worden gemaakt, maar het blijft dan lastig om te controleren of de berekening goed is gegaan. Rotterdam, Utrecht en Den Haag ontkennen dat er grote problemen zijn met het systeem. De kwaliteit van alle software van Socrates is vorig jaar onafhankelijk getoetst en daaruit bleek dat Socrates stabiel en toekomstbestendig is.

Bronnen: Bijstandsbond, Binnenlands Bestuur, NOS, RTL Nieuws

Deel dit bericht:

Plaats een reactie