Experiment met de bijstand in Wageningen werkt goed

Het experiment met de bijstand in Wageningen, waarbij is gekozen andere en positieve benadering van mensen om werk te vinden, werkt goed. De cijfers bevestigen het succes.

Vertrouwensexperiment

Op 1 oktober 2017 startte Wageningen een vertrouwensexperiment om te kijken of er manieren zijn om mensen met een bijstandsuitkering te stimuleren om werk te vinden. De deelnemers kregen in dit experiment meer keuzevrijheid of begeleiding op maat krijgen en mochten tijdelijk meer mogen bijverdienen zonder korting op hun uitkering. Er deden 410 Wageningers mee aan dit experiment. Inmiddels is dat aantal gezakt tot 284. Dat komt om 16 deelnemers die stopten en 110 deelnemers zijn uitgestroomd.


Bekijk de animatie die is gemaakt voor gemeente Wageningen voor de campagne ‘Vertrouwen werkt’

Bijstand verbeteren

De gangbare aanpak is sterk gericht op regels en het controleren daarvan. In dit experiment, in Wageningen wordt de proef Vertrouwen Werkt genoemd, wordt gekeken wat het effect is op de mensen in de bijstand, wanneer zij meer vrijheid en maatwerk krijgen of wanneer zij meer mogen houden van wat zij bijverdienen. Om dit te onderzoeken zijn de deelnemers in vier groepen verdeeld. In de eerste groep mogen deelnemers alles zelf doen zonder sollicitatieplicht. De deelnemers uit de tweede groep krijgen extra begeleiding en groep drie mag extra bijverdienen. Bij de vierde groep (de controlegroep) verandert er niets. Het experiment duurt 2 jaar en dan wordt er gekeken wat de uiteindelijke effecten zijn.

Luister naar twee verhalen van bijstandsgerechtigden die meewerken aan dit experiment

Zelf regie voeren positief

Na 15 maanden blijkt dat de uitstroom naar werk hoger is bij de experimenteergroep, dan bij de controlegroep. De eerste twee groepen van dit experiment met de bijstand staan er het beste voor. In deze groep voeren mensen zelf de regie en de kans op succes blijkt dan het grootst. Ook valt op dat mensen die extra mogen bijverdienen vaker parttime werk vinden.

Experiment met de bijstand in meerdere gemeenten

Het vertrouwensexperiment loopt niet alleen in Wageningen, maar ook in Groningen, Utrecht, Nijmegen, Deventer en Tilburg. Bij elkaar doen er circa 3500 bijstandsgerechtigden mee. Het onderzoek loopt tot het einde van het jaar. Daarna volgt de eindrapportage van het onderzoek door de Tilburg University gepubliceerd. Alleen in Wageningen wordt er een tussenrapportage gegeven. Dat is omdat dat is afgesproken met de gemeenteraad.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, De Gelderlander, Wageningen

Deel dit bericht:

Plaats een reactie