Voorlichtingsbijeenkomst kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapslasten

De Bijstandsbond organiseert op 18 november een voorlichtingsbijeenkomst over kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. De regels op het gebied van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen zijn gewijzigd. Er doen allerlei geruchten over die wijzigingen de ronde. Op deze bijeenkomst gaan we na hoe het precies zit met de teamleider kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in … Lees verder

Noodrem tegen armoede en de Participatiewet

Op 4 november organiseert de FNV een discussie over armoede. In Nederland leven ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland in armoede. Hoe trekken we aan de noodrem? Kom ook naar Amsterdam en praat hierover mee. Over hoe we afkomen van armoede, het bestraffen van de armen, voorkomen van huisuitzettingen, sancties (boeten zonder schuld) en slechte … Lees verder

De mens centraal in de bijstand

De mens centraal in de bijstand is de titel van de lezing die Thomas Kampen geeft op 8 november. Kampen gaat in op hoe mensen door systemen worden vermalen, hoe hun waardigheid wordt geschonden en buitenspel wordt gezet. Tijdens deze sessie gaat Thomas in gesprek over wat voor jou ‘de menselijke maat’ is. En: hoe … Lees verder

Van regelvrije bijstand naar een basisinkomen

De werkgroep Basisinkomen Hellendoorn organiseert in samenwerking met het Clientenplatform een bijeenkomst over de ontwikkelingen rond het basisinkomen in Nederland en de mogelijkheden en ervaringen rond regelarme bijstand. Er is veel discussie in Nederland over de wijze waarop de bijstand wordt uitgevoerd. Met name het wantrouwen naar bijstandsgerechtigden en het grote aantal verplichtingen waaraan zij … Lees verder

Participatielezing 2021 ‘De mens centraal in de bijstand’

Op 17 juni vindt de Participatielezing 2021 plaats. De titel is: De mens centraal in de bijstand. Thomas Kampen spreekt  de vierde Participatielezing uit. Deze lezing vormt het slotstuk van de serie bijeenkomsten ‘Van bestaanszekerheid naar ontwikkelingsperspectief’. Kampen zal tijdens de lezing ingaan op hoe mensen door systemen worden vermalen, hoe hun waardigheid wordt geschonden … Lees verder