LCR-congres 2019

Tijdens het LCR-congres 2019, met het thema Kennis, delen worden er verschillende kennissessies gegeven en er is een kennismarkt. Het gaat om de volgende sessies.

1. (Ochtendsessie VOL)
2. Een lokaal steunpunt Nabestaanden: hoe realiseer je dat?
3. Belang van cliëntenparticipatie en samenwerking
4. Lokale cliëntenparticipatie bij werk en inkomen
5. Meldpunt signalen/klachten Beschut Werk
6. Benut ervaringen van cliënten bij cliëntenparticipatie
7. Budgetspel

Meer informatie vind je op de website van de Landelijke Cliëntenraad.