Hoe kan de bijstand rechtvaardiger?

Hoe kan de bijstand rechtvaardiger? is de titel van het kerstdebat dat Movisie organiseert op 18 december. Je kunt online meedoen aan dit debat. Je krijgt de meest innoverende ideeën voorgeschoteld en gaan de auteurs van het boek Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen in gesprek met bestuurders, klantmanagers en mensen in de bijstand. Worden bijstandsgerechtigden wel gehoord en zijn basisbanen een rechtvaardiger alternatief dan basisinkomen?

Meer informatie vind je hier.