Gratis webinar: terugvorderen bijstandsuitkering

Op donderdag 25 november 2021 kun je het gratis webinar over het terugvorderen van een bijstandsuitkering bijwonen.

Een bijstandsuitkering moet of kan worden teruggevorderd als een bijstandsgerechtigde de inlichtingenplicht schendt of een transitievergoeding ontvangt. Tijdens dit webinar worden de verschillende terugvorderingsgronden en de mogelijke gevolgen voor de bijstandsuitkering besproken. Er wordt onder andere ingegaan op het verschil in de bevoegdheid en de verplichting tot terugvorderen. Aanmelden en meer informatie vind je op de website van Schulinck.nl