Geld erbij voor mensen onder de armoedegrens?

Mensen met een inkomen tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum krijgen een energietoeslag van 800 euro. Daarmee wil het kabinet de mensen die gebukt gaan onder de stijgende energielasten tegemoet komen. De toeslag is eenmalig. Al langer pleiten organisaties zoals verenigd in de Armoedecoalitie, ondersteund door Movisie, voor een structurele verhoging van de uitkeringen en laagste inkomens. Maar hoeveel moet er dan bij komen? Om dat te bepalen kun je kijken naar de bijstandsuitkeringen. Hoeveel schieten die nu tekort voor een fatsoenlijk bestaan?

mer informatie vind je op de website van Movisie