Expertmeeting Participatiewet Hoe moet het beter?

Zeven jaar geleden werd de Participatiewet ingevoerd. De verwachtingen waren hoog: meer mensen vanuit de bijstand of met een beperking aan het werk. Inmiddels is duidelijk dat deze wet is mislukt. De bijstand is te laag, het is niet gelukt om meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen en door onnodige boetes komen mensen klem te zitten. Het moet anders. Daarover kun jij meepraten en -denken op zaterdag 8 oktober.

Meer informatie op de website van de FNV