Evaluatie participatiewet

De Participatiewet is ingevoerd in 2015. Deze wet vervangt de regelingen uit de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en de Wajong. De Participatiewet heeft 2 doelen: bezuinigen en zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen aan het werk krijgen.

Eind 2019 wordt de Participatiewet uitgebreid geƫvalueerd in de Tweede Kamer. De FNV wilt dat de wet wordt verbeterd. De FNV wil (passend) werk, inkomen en zeggenschap voor uitkeringsgerechtigden. Daarom gaat de FNV zich mengen in de evaluatie en nodigt je uit voor een bijeenkomst om te kijken naar wat er verbeterd kan worden aan de Participatiewet.

Meer informatie vind je op de website van de FNV.