Bijeenkomst: Vrijwilligers in de knel

De bijeenkomst Vrijwilligers in de knel gaat over vrijwilligerswerk. Er is een stijgende vraag naar vrijwilligers met professionele eigenschappen.
Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die vrijwilligerswerk willen doen.
Hoe verhouden deze twee zaken zich tot elkaar? Hoe zorgen we dat vrijwilligerswerk toegankelijk blijft voor iedereen?

Meer informatie vind je op de website van de Vrijwilligercentrale Amsterdam