Geld erbij voor mensen onder de armoedegrens?

Mensen met een inkomen tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum krijgen een energietoeslag van 800 euro. Daarmee wil het kabinet de mensen die gebukt gaan onder de stijgende energielasten tegemoet komen. De toeslag is eenmalig. Al langer pleiten organisaties zoals verenigd in de Armoedecoalitie, ondersteund door Movisie, voor een structurele verhoging van de … Lees verder

Doebeurs: zet jouw talenten in!

Ben je op zoek naar een baan of wil je een opleiding volgen? Zoek je leuke vrijwilligersjob, een stageplaats of wil je op een andere manier jouw talenten inzetten? Kom dan op 23 maart naar de nieuwe editie van de DoeBeurs in Leiden. Op woensdag 23 maart vindt de DoeBeurs plaats. Deze wordt georganiseerd door … Lees verder

Gratis webinar: terugvorderen bijstandsuitkering

Op donderdag 25 november 2021 kun je het gratis webinar over het terugvorderen van een bijstandsuitkering bijwonen. Een bijstandsuitkering moet of kan worden teruggevorderd als een bijstandsgerechtigde de inlichtingenplicht schendt of een transitievergoeding ontvangt. Tijdens dit webinar worden de verschillende terugvorderingsgronden en de mogelijke gevolgen voor de bijstandsuitkering besproken. Er wordt onder andere ingegaan op … Lees verder

Voorlichtingsbijeenkomst kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapslasten

De Bijstandsbond organiseert op 18 november een voorlichtingsbijeenkomst over kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. De regels op het gebied van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen zijn gewijzigd. Er doen allerlei geruchten over die wijzigingen de ronde. Op deze bijeenkomst gaan we na hoe het precies zit met de teamleider kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in … Lees verder

Noodrem tegen armoede en de Participatiewet

Op 4 november organiseert de FNV een discussie over armoede. In Nederland leven ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland in armoede. Hoe trekken we aan de noodrem? Kom ook naar Amsterdam en praat hierover mee. Over hoe we afkomen van armoede, het bestraffen van de armen, voorkomen van huisuitzettingen, sancties (boeten zonder schuld) en slechte … Lees verder