Drechtsteden voorop in daling bijstandsuitkeringen

De daling van de bijstandsuitkeringen is het hoogst in de Drechtsteden. In het eerste half jaar van 2019 daalde de bijstand daar met 2,6%. Dat is veel als je weet dat in vergelijkbare regio’s en gemeenten in het land de daling 0,5% bedroeg. Dit blijkt uit een brede benchmark van een groot aantal gemeenten. De daling van het aantal bijstandsuitkering is begin 2017 ingezet en zet nog steeds door.

Ondersteuning mensen in de bijstand

De mensen die nu in Dordrecht de bijstand zitten hebben behoorlijk wat ondersteuning nodig om aan het werk te gaan en hun leven weer op de rit te krijgen. In de Dordrecht zet men op specifieke groepen zoals kwetsbare jongeren, jonge moeders, 50-plussers, dak- en thuislozen en statushouders.


6300 huishoudens afhankelijk van bijstand

In de Drechtsteden zijn op dit moment 6.300 huishoudens afhankelijk van een bijstandsuitkering. In het eerste half jaar zijn er 900 huishoudens uitgestroomd uit de bijstand en stroomde 740 inwoners de bijstand juist in. In totaal zijn er 166 huishoudens niet meer afhankelijk van de bijstand.

Daling bijstandsuitkeringen door hulp werkgevers

Om inwoners te ondersteunen richting een betaalde baan werkt de Sociale Dienst Drechtsteden werkt nauw samen met onderwijsinstellingen en werkgevers. In de Drechtsteden zijn ruim 170 werkgevers die ruimte bieden aan mensen met beperkingen. Dit is nog niet genoeg en er zijn meer sociale werkgevers nodig om kwetsbare inwoners een kans te geven om aan de slag te gaan.

daling bijstandsuitkeringen
Daling bijstandsuitkeringen het hoogst in de Drechtsteden.

Instroom bijstand beperken

In de Drechtsteden wordt veel aandacht besteed aan groepen die een verhoogd risico lopen om in de bijstand terecht te komen. Te denken valt aan mensen die voor het einde van hun WW-periode staan, jonge vrouwen en kwetsbare jongeren zonder uitkering. Door die extra aandacht zorgen de sociale dienst en UWV er voor dat minder inwoners in de bijstand terecht komen.

PERSPCT


Dit jaar is de Sociale Dienst Drechtsteden samen met Drechtwerk gestart met PERSPCT. De naam is een samenvoeging van respect en perspectief. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor de aanpak waarbij inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt arbeidsvaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben als werknemer. Samen met werkgevers werken de kandidaten toe naar een nieuwe baan. Op dit moment zijn dit banen in zorg, vervoer, logistiek en productie.

Bronnen: AD, Dordrecht, RTV Dordrecht

Deel dit bericht:

Plaats een reactie