Door gezondheidsproblemen eerder in WW en bijstand

Mensen met gezondheidsproblemen komen eerder in de bijstand of in de WW dan gezonde mensen. Ook hebben zieke mensen in de WW en bijstand een kleinere kans op een baan. Dit is de uitkomst van onderzoek verricht door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gezondheid is van grote invloed op arbeidsparticipatie

Gezondheid speelt een belangrijke rol in participatie op arbeidsmarkt. Dat blijkt wel uit cijfers over het jaar 2018. Toen waren er 1,2 miljoen niet-werkenden vanwege ziekte. Gezondheidsproblemen kunnen er voor zorgen dat mensen in een uitkeringssituatie terechtkomen. Ook kunnen gezondheidsproblemen de duur van de uitkering verlengen.


Gezondheidsproblemen en WW en bijstand

In het onderzoek is gekeken naar de relatie tussen gezondheidsproblemen en WW en bijstand. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen psychische gezondheidsproblemen en somatische gezondheidsproblemen. Er was nog weinig bekend in Nederland over hoe ziekte doorwerkt in de kans op werk, maar duidelijk is dat ziek zijn de kans vergroot om in de WW of bijstand te raken.

gezondheidsproblemen en bijstand
Gezondheidsproblemen van invloed op arbeidsparticipatie Bron afbeelding: Pixabay

Psychische klachten

Vooral bij psychische klachten is de kans groter dat je in een werkloosheid- of bijstandsuitkering moet gaan aanvragen. Vroeger waren lichamelijk klachten de oorzaak waren van uitval, nu is het steeds meer psychische gezondheid

Duur van de uitkering

Daarnaast zorgen gezondheidsproblemen dat je ook langer van een uitkering gebruik maakt. Je vindt nu eenmaal minder snel een baan als je ziek bent dan een gezond persoon met bijstand of een WW-uitkering. Bovendien kan werkloosheid op zichzelf ook zorgen voor een verslechtering van de gezondheid.

Vooral mannen

Vooral mannen zien hun kans op een uitkering fors stijgen als ze te maken krijgen met een psychische aandoening. Mogelijk komt dat door de traditionele rolverdeling in het huishouden. Wanneer het inkomen van een vrouw wegvalt binnen een relatie, dan is het inkomen van de man vaak nog genoeg om géén recht te hebben op een bijstandsuitkering. Wordt de man ziek, dan zou er minder vaak een partner zijn die genoeg verdient om zonder uitkering verder te kunnen.

gezondheidsproblemen
Vooral bij mannen is kans op uitkering groter bij psychische klachten. Bron afbeelding: Pixabay

Gezondheid en participatie

Gezondheid en participatie hangen nauw met elkaar samen. Werk kan een enorm positief effect hebben op iemand gezondheid. Het kabinet denkt dat veel leed kan worden voorkomen als mensen worden aangesproken op wat zij wél kunnen en op wat zij wél willen. De betrokken partijen (ggz-aanbieders, gemeenten en UWV) moeten minder versnipperd te werk gaan en met één stem spreken. Om die samenwerking te helpen verbeteren, trekt het kabinet een miljoen euro extra uit.

Bronnen: Rijksoverheid, SEO, Trouw

Deel dit bericht:

Plaats een reactie