Oninbare bijstandsvordering leidt tot angst miljoenenstrop. Is dat terecht?

De rechter oordeelde maandag dat de gemeente Rotterdam een bijstandsvordering van €35.000,- niet meer kan innen, omdat deze na 5 jaar verjaard is. Leefbaar Rotterdam vreest voor een miljoenenstrop.

Angst voor miljoenenstrop

De angst komt voort uit de uitspraak van de rechter over de Rotterdamse bijstandsvordering. Deze uitspraak zou namelijk ook kunnen gelden voor alle vergelijkbare zaken. Leefbaar Rotterdam denkt dat er voor 141 miljoen aan uitstaande bijstandsvorderingen niet meer kan worden geïnd. Maar is die angst terecht?

terugbetalen hoeft niet

Bijstandsvordering niet goed geadministreerd

Volgens Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, Arbodienst Stimulansz en VNG KCHN, het Kenniscentrum Handhaving en Naleving, is de angst voor een financiële strop voorbarig. De gemeente Rotterdam heeft in dit geval deze vordering niet goed heeft geadministreerd en gecommuniceerd. Hierdoor kon de gemeente zich niet op stuiting van verjaring beroepen, waardoor de vordering na 5 jaar is verjaard. Rotterdam had beter in de gaten moeten houden of aan in het geval van deze openstaande vordering was voldaan aan de voorwaarden voor stuiting van verjaring. Het is van belang dat de verjaring om de 5 jaar wordt gestuit. Zolang dat gebeurt is de verjaringstermijn 20 jaar

Wat is stuiting?

Vorderingen verjaren na enige tijd. Na deze termijn -in dit geval 5 jaar- vervalt het vorderingsrecht van een schuldeiser (de gemeente Rotterdam). De schuldeiser moet binnen de verjaringstermijn actie ondernemen, anders zal de vordering verjaren en niet meer te innen zijn. Zodra de schuldeiser actie onderneemt, zal de verjaringstermijn opnieuw gaan lopen. Dit wordt stuiting genoemd. Door de stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen, totdat de schuldenaar de vordering daadwerkelijk heeft voldaan.

bijstandsvordering
Leidt de uitspraak van de rechter tot een miljoenenstrop? Bron afbeelding: Pixabay

Angst oninbare bijstandsvordering

Dit artikel begon met de vraag of de angst voor een financiële strop vanwege oninbare bijstandsvorderingen terecht is. Divosa, Stimulansz en VNG KCHN denken van niet. Allereerst omdat zij menen dat het aantal vergelijkbare gevallen niet zo hoog is. Bovendien heeft het met de inrichting van de administratieve processen van de gemeente te maken. Wanneer de gemeenten meer grip houden op de verjaringstermijnen van vorderingen, is de kans op verjaring een stuk kleiner en kan zo’n bijstandvordering gewoon worden geïnd.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Naleving, Rijnmond , Schuldinfo,Wikipedia

Deel dit bericht:

Plaats een reactie