Bijstand voor zelfstandig ondernemers vanwege coronacrisis

Bijstand voor zelfstandig ondernemers vanwege coronacrisis kan in de grote steden vanaf morgen aangevraagd worden. Later deze week zullen waarschijnlijk de kleinere gemeenten volgen.

Bijstand voor zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers waaronder veel zzp’ers, die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen op basis van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo) een beroep doen op financiële hulp. Ze kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Ook kunnen ze inkomensondersteuning aanvragen Dit is een soort tijdelijke bijstandsuitkering voor zelfstandig ondernemers die 3 maanden lang zal gelden.


Inkomensondersteuning

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal €1.500,31 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. De Torzo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont .

Bijstand voor zelfstandig ondernemers
Tijdelijke bijstand voor zelfstandig ondernemers vanwege coronacrisis. Bron afbeelding: Pixabay

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Zelfstandigen die in (tijdelijke) financiële problemen komen waardoor het voortbestaan van hun bedrijf wordt bedreigt kunnen een soort bijstandsuitkering krijgen. De Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Van1 maart tot 1 juni 2020 geldt er een tijdelijke regeling (Torzo) die geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.

Deze tijdelijke regeling houdt het volgende in:

  • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. 
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal €1.503,31 per maand.
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157,-.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Regeling nog niet van kracht

De regeling voor bijstand voor zelfstandig ondernemers is nog niet van kracht. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid werkt nu aan de regeling (AMvB) en verwacht uiterlijk 25 maart meer details te kunnen bieden. De officiële regeling zelf is er dan nog niet, vanwege de procedures die eraan verbonden zijn. Gemeenten kunnen al wel aanvragen in behandeling nemen en een voorschot verlenen.

Bronnen: KvK, Parool, Rijksoverheid, VNG

Deel dit bericht:

Plaats een reactie