Amsterdamse Aanpak Statushouders succesvol

De Amsterdamse aanpak om statushouders uit te laten stromen uit de bijstand, is een succes. Sinds juli 2016 begeleiden we statushouders intensief naar passend werk of een opleiding.

Resultaten tot nu toe

In 2018 zijn vanuit de Amsterdamse Aanpak Statushouders 691 statushouders uitgestroomd uit de bijstand. Daarvan zijn 661 statushouders parttime aan het werk gegaan. De doelstelling die vooraf was gesteld, was om 400 statushouders uit de bijstand te krijgen. Daarnaast zijn er 140 statushouders gestart met een opleiding.

Bekijk hieronder een filmpje dat is gemaakt gemaakt bij de start van de Amsterdamse aanpak in 2016.

Hoge score

Sinds de start van deze nieuwe aanpak, in juli 2016, zijn maar liefst 4078 statushouders begeleid. Van hen zijn er 1259 uitgestroomd uit de bijstand naar een fulltime baan en 1413 naar parttime werk. Dat is een hoge score. Zeker als jet het landelijk bekijkt. Landelijk gezien heeft 2,5 jaar na het verkrijgen van de verblijfsvergunning 11% van de statushouders, werk. Hieronder vind je veel mensen met een niet westerse-achtergrond, uit Eritrea, Syrië Irak en Afghanistan.

Doelstelling

De doelstelling van de Amsterdamse Aanpak Statushouders is dat 50% van de statushouders na drie jaar moet zijn uitgestroomd uit de bijstand. De resultaten van juli 2016 tot en met 2018 laten zien dat de Amsterdams aanpak, werkt en sinds de start zijn 1259 statushouders niet meer afhankelijk van een bijstandsuitkering.

Wat is de Amsterdamse Aanpak?

De aanpak in Amsterdam houdt in dat statushouders intensief worden begeleid door een klantmanager. Dat kan al zijn als ze AZC van Amsterdam aankomen. Ze krijgen taaltraining, jobhunters zoeken naar geschikte banen en regelen een matching met werkgevers. Bij de aanpak begeleidt een klantmanager maximaal 50 statushouders en normaal gesproken heeft een klantmanager 300 klanten. Door de kleinere caseload kan een klantmanager een statushouder dus veel intensiever begeleiden.

Amsterdamse aanpak statushouders
De Amsterdamse Aanpak in 1982 toen wethouders Heerma en Schaefer een bord plaatsten voor de aanleg van het bedrijfsterrein. Bron afbeelding: Marcel Antonisse / Anefo [CC0],via Wikimedia

Prijs voor aanpak

De Amsterdam Aanpak werd in november 2018, vanwege de goede resultaten, beloond met de ESF-award. Dit is een prijs van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bekijk hieronder het promotiefilmpje dat is gemaakt voor deze award.

Bronnen: Amsterdam, Hart van Nederland, Parool, Sociaalweb, Uitvoering van Beleid SZW

Deel dit bericht:

Plaats een reactie