Aantal meldpunten voor bijstandsfraude sinds 2013 verdrievoudigd

Het aantal meldpunten voor bijstandsfraude is sinds 2013 verdrievoudigd, van 44 naar 149 op dit moment. Jaarlijks komen daar ten minste 9000 tips binnen.

Meldpunten voor bijstandsfraude

Uit een onderzoek dat uitgevoerd is door de Volkskrant, is aan 335 gemeenten gevraagd om een enquête in te vullen en 80 procent reageerde op de enquêtevragen. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal meldpunten voor bijstandsfraude de laatste jaren enorm is toegenomen.

Tips over bijstandsfraude

De meeste tips die daar worden gemeld, betreffen een vermoeden dat iemand samenwoont terwijl je opgeeft dat je alleen woont of dat iemand er naast een uitkering zwart bijklust. Andere veelvoorkomende tips betreffen de kinderen van iemand met een uitkering. Die zouden op een ander adres wonen dan je opgeeft. Of juist andersom: je kinderen staan ingeschreven op jouw adres, maar wonen ergens anders.

Toename aan tips

Het aantal tips dat wordt doorgegeven is zeer waarschijnlijk veel hoger dan die 9000, want de helft van de gemeenten met een meldpunt bijstandsfraude, zegt niet bij te houden hoeveel meldingen er binnenkomen. Een kwart van de gemeenten, zegt een toename te registeren. De helft van de gemeenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek, heeft een meldpunt bijstandsfraude. Het merendeel van de tips is anoniem en komt binnen via een telefoontje, onlineformulier, e-mail of handgeschreven brief. Volgens het onderzoek van de Volkskrant, blijkt volgens de helft van de gemeenten, dat 30 tot 70 procent van de tips blijkt te kloppen. Hoeveel tips er bij het meldpunt terechtkomen, varieert sterk per gemeente. In Loppersum lopen bijstandsgerechtigden verhoudingsgewijs het meeste risico, gevolgd door Delft en Leeuwarden. Meldpunten bijstandsfraude komen overal in het hele land voor, van klein tot groot.

meldpunten voor bijstandsfraude
Er komen steeds meldpunten voor bijstandsfraude. Bron afbeelding: Pxhere

Steeds meer tiplijnen

De meldpunten voor bijstandsfraude staan niet op zichzelf. Het aantal tiplijnen, waar burgers wangedrag en vermoedens van strafbare feiten over medeburgers kunnen melden neemt steeds meer toe. Het gaat hierbij van meldpunten voor zware misdrijven bij Meld Misdaad Anoniem tot asociaal rijgedrag bij het meldpunt Niet Schelden, Maar Melden. En omdat Nederland zo ontzettend veel meldpunten heeft, waardoor je door de bomen het bos niet meer zien, is Meld.nl opgericht: één platform voor alle meldingen, waaronder dus ook bijstandsfraude.

Meer waarschuwingen omtrent bijstandsfraude

Naast het aantal meldpunten voor bijstandsfraude is ook het aantal waarschuwingen omtrent bijstandsfraude flink gestegen. Mogelijk zijn de gemeenten strenger gaan handhaven. Dat concludeerde het CBS. In totaal werden er in 2018 maar liefst 13.400 waarschuwingen gegeven en dat waren er 1000 meer dan in 2017. Dit is veel als je weet dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering in die periode met ongeveer 20.000 is afgenomen. Overigens betrof het grootste deel van de waarschuwingen over het schenden van de inlichtingenplicht.

Lees meer artikelen waarin onderzoek is gedaan naar de bijstand.

Bronnen: AD, NOS, Rijksoverheid, De Volkskrant

Deel dit bericht:

Plaats een reactie