Helft bijstandsontvanger is 45-plusser

Het aantal 45-plussers in de bijstand is gestegen met 20.000 personen. In totaal bedraagt de groep 45-plusser, 54% van het totaal aantal mensen met een bijstandsuitkering.

Veel 45-plussers in de bijstand

Tussen 2015, toen de Participatiewet werd ingevoerd en december 2018 is het aantal 45-plussers met een bijstanduitkering gestegen met zo’n 20.000 personen. In totaal maakten eind 2018 maar liefst 54% van het bijstandsbestand. Dit betekent een stijging van 5%, want in januari 2015, was het percentage 45-plussers in de bijstand nog maar 49%. Ter vergelijking, het aandeel 45-plussers in de hele bevolking van 15 tot 65 jaar bedraagt 43%.


Jongeren met een bijstanduitkering

Het percentage jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering, bleef ongeveer hetzelfde en bedraagt zo’n 9%. Het aantal bijstandsgerechtigden tussen de 27 en 45 jaar nam af van 42 naar 37%.

Niet-westerse migratieachtergrond

Meer dan de helft van de mensen die in de bijstand zitten, heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Begin 2015 bedroeg dit 46% en in december 2018 was dit 52%. Het aandeel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond binnen de hele bevolking van 15 tot 65 jaar is 14%.

Langdurig in de bijstand

Er is een stijging van het aantal langdurig bijstandsgerechtigden. In het eerste kwartaal van 2015 zaten 137.000 mensen vijf jaar of langer in de bijstand. Dat waren er in het derde kwartaal van 2018 174.000. Procentueel gezien betekent dit een stijging van 31 naar 40%. Van die 174.000 langdurig bijstandsgerechtigden is 40 procent 55 jaar of ouder.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Rijksoverheid

Deel dit bericht:

Plaats een reactie