300 Amsterdamse bijstandsgezinnen krijgen extra geld boven op uitkering

Een groep van 300 Amsterdamse bijstandsgezinnen krijgt vanaf volgend jaar 150 euro per maand extra. Tilburg en Zaanstad hebben al eerder aangegeven om mee te doen aan het experiment, dat uitgaat van een positief mensbeeld.

Effect van extra geld

De proef van de gemeente Amsterdam maakt onderdeel uit van een groter onderzoek waaraan 150 gezinnen uit Tilburg en 150 gezinnen uit Zaanstad aan deelnemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en het Kansfonds. Doel van dit onderzoek is om in beeld te krijgen wat het effect is van de extra financiële middelen op het welzijn van de gezinnen. De resultaten van dat onderzoek worden eind 2026 verwacht. De proef past bij de ambitie van Amsterdam om een solidaire stad te zijn en kwetsbare groepen waarvan de bestaanszekerheid onder druk staat, te hulp te schieten.

Amsterdamse bijstandsgezinnen

De driehonderd Amsterdamse bijstandsgezinnen hoeven geen belasting te betalen over de gift, worden niet gekort op hun toeslagen en behouden de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook krijgen de gezinnen hulp bij het invullen van hun aangifte voor schenkbelasting. De deelnemers mogen zelf bepalen wat ze met het geld doen.

Stress en gezondheidsklachten

Door de aanhoudende geldzorgen hebben gezinnen die leven in armoede hebben meer stress, gezondheidsklachten en mentale problemen. Met een maandelijks extra bedrag, bovenop hun bijstandsuitkering, zonder nadere voorwaarden of verplichtingen, kunnen deze gezinnen meer grip op hun leven krijgen. Wethouder Marjolein Moorman (Armoedebestrijding, PvdA) wil via het onderzoek begrijpen hoe de vicieuze cirkel van armoede in kwetsbare gezinnen met kinderen kan worden doorbroken. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam volgen de bijstandsgezinnen en kijken naar de gevolgen voor hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling.

Amsterdamse bijstandsgezinnen

De proef duurt 2 jaar

De proef wordt mogelijk gemaakt door financiering door Stichting RCOAK, een Amsterdams vermogensfonds dat onder meer de giften aan de gezinnen verstrekt. Kansfonds keert de 150 euro uit als gift. Het gratis geld komt dus niet uit de gemeentelijke begroting, maar komt voort uit een samenwerking met de gemeenten. Wel draagt Amsterdam 200.000 euro bij aan de onderzoekskosten. De proef duurt twee jaar. Daarna wordt de gift geleidelijk afgebouwd.

Bronnen: Amsterdam.nl, Kansfonds, NRC, NU.nl

Deel dit bericht:

Plaats een reactie